Modifikatsioonid

Mod’imine ehk modifitseerimine on protsess, kus elektroonikamoodulil või seadmel aktiveeritakse lisafunktsionaalsus, mis ei vaja suuremaid ümberehitusi. MQB platvorm (osa mudelitest alates 2013 – …). on rohkem modifitseeritavam kui PQ platvorm (alates 2006), kuid väga palju oleneb konkreetsest autost, selle mudeliaastast ja tellitud varustusest.

MQB platvorm

DRL režiimis tagatuled põlema

DRL režiimis tagatulede töötamine on hea lisa, mida saab seadistada töötama mitut erinevat moodi olenevalt autost. Näiteks on võimalik seadistada tööle vaid äärmised tuled või luugituled.

Sound actuator (mootoriheli võimendi)

Bensiinimootoritel võimendatakse salongiruumi mootoriheli lisakõlariga (sound actuator), mis on võimalik tarkvaraliselt välja lülitada.

Valgustuspaketi seadistamine

Kui autole on tellitud lisavarustus meeleoluvalgustuspaketiga, siis on tihtipeale võimalik värvivalikut laiendada. Kellaploki (AID e. Active Info Display) ja multimeediasüsteemi Discover Media / Discover Pro puhul on valgustust võimalik laiendada igaljuhul.

Ambient lightning (e. meeleoluvalgustus ustes/iluliistudes) puhul on võimalik eelseadistatud kolmene värvivalik laiendada kuni 3o erineva värvini. 

Active Info Display (AID) kellaploki modifitseerimine

Lisaks Active Info Display (AID) valgustuspaketile on võimalik ka visuaalset stiili ja näidikuid muuta.

Moodulite uuendamine

Erinevate moodulite tarkvarauuendused. Tarkvarauuendustega käib kohati kaasas lisafunktsionaalsus, lisaks võib uuendus aidata kaasa probleemide/anomaaliate lahendamisele.

Peeglite lahtiklappimine süütega

Osadel VAG grupi autodel on võimalik peeglid seadistada lahti klappima süütega erinevalt vaikeväärtusest, kus peeglid klapitakse lahti ukse avamisel.

PQ platvorm

Multimeedia- ja navigatsiooniseadmed

Raadiod ja naviseadmed vajavad tihti uuendamist – kas tarkvara (firmware) või hoopis GPS seadmel kaardiuuendused. Lisavarustuse aktiveerimine – näiteks VIM (Video In Motion), mis lubab sõidu ajal videosid vaadata jpm.

Magnus aitab kindlasti välja ka purunenud või katkiste detailidega – RNS510-l on tüüpveaks laseri kulumine, vahetus lihtne ja kiire ning makk töötab jälle.

Moodulite uuendamine

Erinevate moodulite tarkvarauuendused. Tarkvarauuendustega käib tihti kaasas lisafunktsionaalsus (näiteks väsimuse-tuvastaja (rest assist) lisamine), lisaks võib uuendus aidata kaasa probleemide/anomaaliate lahendamisele.

Kellaplokk (MFA)

Kellaplokis saab tihti üht koma teist kaabliga parandada – näiteks aktiveerida näidiku “Fuel to replenish“, mis näitab indikatiivselt liitrite arvu, et täispaak saada või hoopis kütusenäidiku kalibreerimine.

Samuti on osadel kellaplokkidel võimalik aktiveerida “staging” – süüte sisselülitamisel nõelte liikumine maksimumasendisse ja tagasi . Osadel, millel seda võimalust pole, tuleb see teha projekti käigus.

Valgustuspaketi korrigeerimine

Udutuled päevasõidutuledena, päevasõidutulede kustutamine suunatulega, tagumiste tulede deaktiveerimine/aktiveerimine jpm. Konkreetne lahendus sõltub juba autost ja võimalustest.

Kurvituled

Olenevalt elektroonikamoodulist on võimalik aktiveerida kurvitulesid. Kurvituled on tulede režiim (osadel ka eraldi pirnid), mis aktiveeruvad alla 40km/h sõites ja rooli keerates või suunatuld sisse lülitades.

Enamasti on kurvituledeks eraldi tuled, mõnel juhul kasutatakse hoopis udutulesid, mis aktiveeritakse vastavalt vajadusele.

Peeglid puldist automaatselt klappivaks

Kui autol on elektrooniliselt kokkuklapitavad peeglid, siis on võimalik need panna ka puldist automaatselt klappivaks (olenemata nupu asendist salongis).