Ohutus- ja meeleoluvalgustuspakett on võimalus lisada autosse näiteks jalavalgustused (meeleolu) või uksevalgustus (ohutus). Teine tase on juba liistuvalgustused (meeleolu) ja välipeeglivalgustused (porilombivalgustus, ohutus).

Jalavalgustus

Footwell ehk jalavalgustusi on võimalik tööle panna kahes režiimis. Esimene variant, et töötavad ainult siis, kui mõni uks on avatud. Teine variant, et töötavad ka lähitulede põledes nn ambient režiimis. Valgustugevus on täpselt sobiv, et autos ei oleks õhtul must pimedus, aga samas ei sega sõitmist.

Uksevalgustus

Uksevalgustused on ukse all ääres olevad valgete ja punaste pirnidega valgustid, mis lähevad põlema ukse avades. Tõmbavad tähelepanu lähenejatel ja valgustavad uksealust.

Peeglivalgustus

Peegli- ehk porilombivalgustus on tahavaatepeegli sees olev valgustus. Töötab siis, kui pimedas auto lukust lahti teha (valgustab auto ümbrust juba enne kui uksed on avatud), samuti hoiatab valgusega lähenevaid sõidukeid, kui mõni uks on avatud.

Liistuvalgustus

Liistuvalgustus on meeleoluvalgustuse teine faas, kuna eeldab salongis liistude ja uksemoodulite vahetust. Analoogselt jalavalgustustega töötab sõidu ajal, kui on aktiveeritud lähituled luues salongi meeldiva valguse.